تماشای ویدئو ❤BTS در برنامه Flinch❤دنبالدنبال از کيونما

حوصله تون سر رفته؟!؟دنبال کانال خوب میگردے؟!؟میخواے ویدیو هاے متنوع و جالب در مورد هر چیے دلت میخواد پیدا کنے؟!؟میخواے یه کانال بهت معرفے کنم که هر چه اگه مے خوایے ازش ویدیوهـاے جالب و متنوع کپے کنے؟!؟من یه کانال اینجورے میشناسم=)هر ویدیویے هم که دلت میخواد میتونی ازش کپے کنے و هر ویدیویے هم که دلت میخواد پیشنهاد بدهاین کانال کانال...خــودمه=)فقط برای کپےکردن کافیــه فالو کنی چون کپے آزاده ولی به شرط فالوخب پس فالو کن دیگه!!!فالو کن و فالو شو!!!
3 شهریور 1398
کيونما
loading...