تماشای ویدئو چطور می‌توانم به پروفایلم نمونه کار اضافه کنم؟ از کيونما

از مهم‌ترین نکاتی که در داشتن یک پروفایل حرفه‌ای باید بهش دقت داشته باشین داشتن نمونه کار کار است. شما می توانید روزانه ۳ نمونه کار و در ماه ۳۰ نمونه کار به پروفایل خود اضافه کنید. برای اضافه کردن نمونه کار به پروفایل، می‌تونید همراه الهام، مسئول آموزش پونیشا، مراحلی که در ویدیو توضیح داده می‌شه رو دنبال کنین. https://ponisha.ir/
30 تیر 1398
کيونما
loading...