تماشای ویدئو نماهنگ زیبای رسیده ام در باب الجواد امید از کيونما

رسیده ام در باب الجواد با امید، چرا که یأس پر است از تضاد با امید - برای رفع گره های کور آمده است ، دلی که دست به دست تو داد با امید
20 تیر 1398
کيونما
loading...