تماشای ویدئو کنایه رضا رشیدپور به ممنوعیت پوشش پیراهن آستین کوتاه از کيونما

کنایه حالاخورشید به بخشنامه عجیب شهرداری قزوین درباره ممنوعیت پوشش پیراهن آستین کوتاه برای رانندگان تاکسی
14 تیر 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط