تماشای ویدئو سکانسی عاشقانه قسمت 17 سریال تلخ شیرین نسخه اصلی خواستگاری چرا حیات از کيونما

دوستان این سکانس با آن چه در قسمت 17 این سریال در نسخه فارسی می بینید شاید متفاوت باشد و این صحنه را در قسمت های دیگر نسخه فارسی ببینید . در نسخه اصلی زمان هر قسمت بیشتر و تعداد کل قسمت ها کمتر است
1 تیر 1398
کيونما
loading...