تماشای ویدئو الگوریتم دستکاری ویدیو از کيونما

محققان دانشگاه های استنفورد، پرینستون، مرکز پژوهشی مکس پلانک و شرکت Adobe در پروژه ای مشترک، موفق به توسعه نوعی الگوریتم دستکاری ویدیو شده اند که قادر است با تغییر متن، صحبت افراد را درون ویدیو تغییر دهد.
17 خرداد 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...