تماشای ویدئو تعدد بخشنامه ها بی ثباتی سیاست گذاری ها در بخش معدن از کيونما

شبکه دو- 28 اردیبهشت 98- 22:45| گفتگوی تلفنی با آقای جعفر سرقینی، معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تعدد بخشنامه ها و بی ثباتی سیاست گذاری ها در بخش معدن.
29 اردیبهشت 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط