تماشای ویدئو فکت چین ۲ ترامپ بیش 10 هزار دروغ ادعای گمراه کننده داشته از کيونما

برنامه ی فکت چین را در شبکه ی وزین آپارات تماشا فرمایید
25 اردیبهشت 1398
کيونما
loading...
loading...