تماشای ویدئو محاسبه سطح مقطع کابل طبق مسافت در سیستم های سه فاز تک فاز از کيونما

در این ویدیو نحوه محاسبه کردن سطح مقطع کابل طبق مسافت را به زبان ساده یاد خواهید گرفت توضیحات بیشتر در لینک روبرو kalengi.ir/calculate-cable
24 اردیبهشت 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...