تماشای ویدئو فصل شکوفه های گیلاس از کيونما

This video is in Farsi and is about Cherry Blossom in Toronto. Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/amirftn/ Twitter: https://twitter.com/amirftn/ Facebook: https://www.facebook.com/amirftn.vlog/ Youtube: https://www.youtube.com/c/AmirFtn Website: https://www.amirftn.com Telegram: https://t.me/amirftn_vlog Aparat: https://www.aparat.com/amirftn
22 اردیبهشت 1398
کيونما
loading...
loading...