تماشای ویدئو کولاک وزنه بردار گرجستانی شکستن رکوردهای جهان از کيونما

لاشا تالاخادزه با ثبت وزنه 218 کیلوگرم در یکضرب ، 260 در دوضرب و مجموع 478 کیلوگرم ، یک کیلوگرم رکورد یکضرب ، سه کیلوگرم رکورد دوضرب و چهار کیلوگرم رکورد مجموع جهان در دسته سنگین وزن را ارتقا داد؛ ما را در basport.ir دنبال کنید.
26 فروردین 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...