تماشای ویدئو موزیک ویدیوی «سفارشی» صدای یاس در نقد بازار موسیقی از کيونما

موزیک ویدیوی «سفارشی» با صدای یاس را در هفدانگ ببینید. قطعهٔ «سفارشی» نگاهی انتقادی به جریان بازار موسیقی ایران دارد. www.hafdang.com
25 فروردین 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...