تماشای ویدئو زیروبم 251 اسیدپاشی مزار ناصر حجازی به گفته همسرش از کيونما

بهناز شفیعی: 40 ساله که با اسم ناصر حجازی مشکل دارند؛ هنوز به گوشی ناصر پیامک میاد!؛ کار هواداران پرسپولیس نیست؛ اگه ناصر زنده بود قطعا ساکت نمی موند
25 فروردین 1398
کيونما
loading...
loading...