تماشای ویدئو دونوازی سه تار تنبک مسعود شعاری پژمان حدادی از کيونما

اجرای قطعهٔ «سایه وار» با دونوازی سه تار و تنبک مسعود شعاری و پژمان حدادی را در هفدانگ ببینید. www.hafdang.com
21 فروردین 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...