تماشای ویدئو تخت خواب واسه خونه زیرزمینیت توو جنگل از کيونما

شسامدیا - توو این قسمت از انسان نخستین میبینیم که چطوری توو خونه زیرزمینی که قبلا ساختیم یه تخت خواب درست کنیم و بگیریم یخورده راحت تر بخوابیم تووش.(راحته راحت که نیست ولی خب حال میده)
23 اسفند 1397
کيونما
loading...
loading...