تماشای ویدئو روز جهانی زنان در علم از کيونما

امروز ۱۱ فوریه، در تقویم جهانی سازمان ملل روز جهانی زنان و دختران در علم نامگذاری شده است (International Day of Women and Girls in Science). این روز به منظور ارج نهادن به فعالیتها و دستاوردهای بانوان دانشمند، و تشویق هر چه بیشتر دختران به تحصیل علم نامگذاری شده است. این مناسبت، فرصت مناسبی است تا تعدادی از زنان و دختران فعال و تاثیرگذار ایرانی را بیشتر بشناسیم.
20 اسفند 1397
کيونما
loading...
loading...