تماشای ویدئو تصمیم گیری بر مبنای ارزش، بهترین استفاده ایزو 55000 از کيونما

در حالی ایزو 55000 بر مفهوم "ارزش" تاکید میکند که هنوز بسیاری افراد با تعریف، اندازه گیری و ارتباط برقرار کردن با این عبارت مشکل دارند.برای آگاهی بیشتر با راهکارهای شرکت Copperleaf فعال در زمینه برنامه ریزی مدیریت دارایی ها و نرم افزار C55 آشنا شوید.
18 اسفند 1397
کيونما
loading...
loading...