تماشای ویدئو ژاپنی ها سال ها خودشونو کشتن روبات ساختن در خدمت بشر باشه از کيونما

حالا ببین وقتی رسید کشورهای عربی چه بلایی سر روباته آوردن
26 بهمن 1397
کيونما
loading...
loading...