تماشای ویدئو عالی ترین محشر تریم میکسم Blackout and decepticons از کيونما

Desepticonsاسم گروهی که Blackoutباهاشون همکاری میکرد تا دنیا را نابود کنند ولی در پایان همه ی اعضای گروه جان خود را در این راه از دست دادند.تئوری جالبیه فقط باید هضمش کرد.متاسفانه اونقدر وقت ندارم تا بتونم میکسم به طور کامل ادامه بدم و پایان برسونم ولی وقتی تموم کردم که حالا حالا ها روش کار نمیکنم در کانال حتما قرار میدم.
26 بهمن 1397
کيونما
loading...
loading...