تماشای ویدئو کانال آبی عضدی قدمت بیش هزار سال در خرمشهر از کيونما

کانال آبی تاریخی عضدی یکی از کانالهای حفاری شده در بیش از هزار سال پیش است که حفاری آن با امکانات و ادوات آن زمان چند دهه طول کشیده شده این کانال آبی مسیر عبور و مرور کشتی ها در آن زمان را به شدت سهل و آسان کرد و از این جهت کاری بسیار بزرگ و ارزشمند محسوب می شود
23 بهمن 1397
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...
loading...