تماشای ویدئو آوردن انار بهشت وصیت های حضرت زهراس امام علیع تعزیه 90 قودجان از کيونما

حاج محمد رضایی و مرحوم رضا مشایخی و مظفر قربان نژاد در قسمت آوردن انار از بهشت و وصیت های حضرت زهرا(س) با امام علی(ع) در تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) سال 1390 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است.
17 بهمن 1397
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...