تماشای ویدئو مرحوم مشایخی مرحوم خلیل رضایی انار گرفتن حضرت علی ع شمعون تعزیه 90 قودجان از کيونما

مرحوم رضا مشایخی و مرحوم عمو خلیل رضایی در قسمت انار گرفتن امام علی از شمعون در تعزیه شهادت حضرت زهرا (س) سال 1390 حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) قودجان خوانسار اصفهان « فروشگاه طنین تعزیه قودجان-خوانسار » www.tanintazyeh.com 09139726880 خسروی نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است. نسخه های مجالس تعزیه مطابق داده شده با تعزیه های قودجان خوانسار موجود است.
17 بهمن 1397
کيونما
loading...
loading...