تماشای ویدئو روایت جالبی امام موسی صدر درباره بستنی فروش مسیحی از کيونما

وقتی امام موسی صدر شنید شیعیان شهر صور از بستنی فروش مسیحی خرید نمیکنند خودش به مغازه بستنی فروش رفت، بستنی خرید و جلوی چشم همه بستنی خورد...
6 بهمن 1397
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...