تماشای ویدئو مهارت دیوانه کننده آبل رویز مهاجم جوان بارسا 201819 از کيونما

با افزایش احتمال خروج منیر الحدادی , آبل رویز مهاجم اسپانیایی لاماسیا به عنوان جایگزینی برای لوئیس سوارز مطرح است .
20 دی 1397
کيونما
loading...
loading...