تماشای ویدئو چطور کارتریج خشک شده را دوباره فعال کنیم؟ از کيونما

دو راه مختلف برای فعال کردن دوباره کارتریج وجود دارد یکی از این راه ها در ویدیو آموزش داده شده، لطفا توجه داشته باشید که مراحل هر گزینه را تکرار کنید تا زمانی که الگوی جوهر روی حوله کاغذی مانند تصویر سمت راست ظاهر شود. تمام 3 رنگ باید به وضوح قابل مشاهده باشند. حالت اول: یک حوله کاغذی مرطوب یا پارچه روی یک میز قرار دهید. سپس کارتریج را با هد آن بر روی حوله کاغذ فشار دهید و 3 تا 5 بار کارتریج را بکشید. همانطور که در مقدمه گفته شد، لطفا در صورت نیاز تمام مراحل را تکرار کنید تا تمام سه رنگ به وضوح بر روی
18 دی 1397
کيونما
loading...
loading...