تماشای ویدئو ساخت اسباب بازی از کيونما

این فیلم اموزش ساخت اسباب بازی کمد با وسایل بازیافتی وغیر می باش برای دیدن ساخت اسباب بازی های دیگر مانند مبل اتوبوس آشپز خانه اجاق گاز به کانال سروشی هنرمندم سر بزنید https://sapp.ir/manhonarmandm
8 دی 1397
کيونما
loading...
loading...