تماشای ویدئو صحبت های فردوسی پور در حاشیه تشیع پیکر مرحوم شفیع از کيونما

مراسم تشییع پیکر مرحوم بهرام شفیع گزارشگر و مجری با سابقه تلویزیون
19 مهر 1397
کيونما
loading...
loading...
loading...