تماشای ویدئو مصاحبه آذری جهرمی، وزیر ارتباطات درباره شرکت های MVNO از کيونما

توضیحات بیشتر در وب سایت زومیت
16 مهر 1397
کيونما
loading...
loading...
loading...