تماشای ویدئو پناهیانچرا چادر مشکی؟ از کيونما

پاسخ استاد پناهیان به سئوالی در مورد چرایی مشکی بودن رنگ حجاب .. ویدئو های بیشتر در : http://fajrclip.blog.ir/
16 فروردین 1393
کيونما
loading...