تماشای ویدئو طراح ۹۷ ساله، بانوی مُد آمریکا از کيونما

آیریس آپفل یک بانوی ۹۷ ساله تاجر و طراح داخلی آمریکایی است که به نمادی در فشن تبدیل شده است. این ویدئو به بخشی از نحوه کار کردن این هنرمند می پردازد.
24 اردیبهشت 1397
کيونما
ویدئو های مرتبط