تماشای ویدئو پس استفاده لاک ناخن چه اتفاقی در بدن می افتد؟ از کيونما

نباید بیش از حد از لاک ناخن استفاده کنید در غیراینصورت ناخن های شما خشک و زردرنگ می شود اما این ماده آرایشی می تواند آسیبی جدی تر فراتر از آنچه شما تصور می کنید به سلامت شما وارد کند.
23 اردیبهشت 1397
کيونما