تماشای ویدئو هشدار جدى اگر این موز را بخورید دو ساعته مى میرید از کيونما

SeriousWarning | If You Eat This Kind Of Banana Can Kill You In Two Hours ! (Brazilian Spider) عنكبوت برزیلى و یا موز میتواند در عرض دو ساعت جان شما را بگیرد این هشدار كاملا جدى است Facebook : https://goo.gl/NxREhZ Twitter: https://goo.gl/gxFUAq Telegram : https://goo.gl/ZjJ3u4 Instagram : https://goo.gl/myUhbN Resources: https://goo.gl/mNzADT Translated by PT10 YT Channel
23 اردیبهشت 1397
کيونما