تماشای ویدئو ماجرای بستنی خوردن میرزا رضای کرمانی قبل ترور ناصرال از کيونما

ماجرای جالب بستنی خوردن میرزا رضا کرمانی در مغازه ممد ریش(بستنی فروش معروف) قبل از ترور ناصرالدین شاه در حرم شاه عبدالعظیم
22 اردیبهشت 1397
کيونما
loading...
loading...