تماشای ویدئو ماجرای جالب بستنی خوردن در مغازه ممد ریش از کيونما

ماجرای جالب بستنی خوردن میرزا رضا کرمانی در مغازه ممد ریش(بستنی فروش معروف تهران ) قبل از ترور ناصرالدین شاه در حرم شاه عبدالعظیم
22 اردیبهشت 1397
کيونما
loading...
loading...