تماشای ویدئو گروه موسیقی مقامی هرای قوچان از کيونما

گروه موسیقی مقامی هرای قوچان به سرپرستی نسترن ابوالحسن زاده قوچانی هرای به زبان کردی به معنای فریاد میباشد که یکی ازمقامهای کردی دوتار است Horai musical band performs folklore music of north east of Iran, Ghoochan
26 فروردین 1397
کيونما