تماشای ویدئو آموزش درست کردن بستنی رولی بلگراد از کيونما

Rolls جایی متفاوت برای شکم گردی در بلگراد است. این مغازه ی بستنی فروشی رولی برای کسانی که وفادار واقعی بستنی اند و دوست دارند جور دیگری امتحانش کنند، مناسب است.
23 اسفند 1396
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...