تماشای ویدئو Tramadol . ترامادول چیست از کيونما

ترامادول چیست ؟ ترامادول قرص ضدافسردگی و شادی آور است اما برای انسان بسیار خطرناک تر از تریاک، حشیش، مواد مخدر سنتی وحتی قرص اکستازی و آمفتا مین است. روزانه پنج تا ده نفر به خاطر کاربردنادرست قرص ترامادول در بیمارستان لقمان حکیم تهران بستری می شوند که بیشتر آنها، کسانی هستند که ترامادول را برای مصارف غیر درمانی بکاربرده و مسموم شده اند. ، ترامادول یک داروی آرامش بخش و ضد درد است که در گونه های قرص و آمپول ساخته می شود و برخی از جوانان ایرانی که هر دو جنس دختر و پسر برای شادی و خوشگذرانی بکار میبرند لازم
27 شهریور 1396
کيونما
loading...