تماشای ویدئو بهترین شكل ممكنمصطفی مستور از کيونما

در بهترین شكل ممكن مرگ و زندگی، واقعیت و خیال، عشق و تنهایی در هم تنیده شده. ادبیات مجالی ست برای همه این چالش ها
1 مرداد 1396
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط