تماشای ویدئو داستان 76 فرقه مذهب بعد رحلت پیامبر چیست ؟ کدامیک به بهشت می رود ؟ دکتر ذاکر نایک از کيونما

داستان 76 فرقه مذهب بعد از رحلت پیامبر اسلام صل الله علیه و آله وسلم چیست ؟ کدامیک به بهشت می روند ؟
6 اردیبهشت 1396
کيونما
loading...