تماشای ویدئو بهترین بستنی های دنیا در تورین ایتالیا از کيونما

چند سالی است که بستنی های گروم در ایتالیا، به خصوص در شهر تورین طرفداران پر و پا قرصی پیدا کرده است. تولید این بستنی ها تا حد امکان به اصل وفادار بوده و صاحبان مغازه برای بالا بردن کیفیت بستنی هایشان حتی مزرعه ای را در شمال ایتالیا به راه انداخته اند تا از این طریق خودشان بر میوه های به کار رفته در بستنی هایشان نظارت داشته باشند. مردم سه قاره ی مختلف، از آمریکا گرفته تا آسیا می توانند طعم این بستنی ها را در شعبه های گروم در برخی شهرهای این قاره بچشند.
22 بهمن 1395
کيونما
loading...
loading...