تماشای ویدئو فیلمداستان بستنی فروش مسیحی امام موسی صدر از کيونما

وقتی که امام موسی صدر برای ظلمی که از طرف رقیب مسلمان به بستنی فروش مسیحی شده بود به مغازه او رفت و با خوردن بستنی رونق و فروش دوباره را به او برگرداند
10 دی 1395
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...