تماشای ویدئو اجرای طرح درس های متنوع خلاقانه توسط استاد فرزین ناصری farzin naseri 123456 از کيونما

تنوع تدریس در کلاس برای یادگیری بهتر دانش آموزان عزیز توسط استاد ناصری ، بیشتر طرح درس ها برای اولین بار در کشور اجرا شده است
22 بهمن 1402
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط