تماشای ویدئو تعریف ویژگی های شغلی عصر الکترونیکآکادمی بال موفقیت دکتر قربانی از کيونما

شغل شما تو کدوم عصره ؟ شغل ایده آل شما چطور ؟ وقت تغییر یا ایجاد شغل عصر الکترونیک نظر شما برامون ارزشمنده
20 آذر 1402
کيونما
loading...