تماشای ویدئو پهپاد فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی از کيونما

یکی از پهپادهای کوچکی که در ایستگاه فضایی بین المللی وجود دارد، به گونه ای برنامه ریزی شده است که با یک چشم تمام محیط را می بیند و بر اساس تجربه، کار در این ایستگاه را یاد می گیرد و با اشیاء و دستگاه های این ایستگاه آشنا می شود.
11 مهر 1395
کيونما
loading...