تماشای ویدئو درمان صفات رذیله 7 از کيونما

اصل و حقيقت انسان ،"روح" اوست و روح هم همانند جسم مریض می‌شود. از نظر جسمی اگر انسان بیماریش را درمان‌ نکند حیاتش به خطر می افتد یعنی در اثر بیماری چند سالی کمتر در دنیا زندگی می کند ولی امراض روحی تا ابد با انسان همراهند و در قیامت نیز گريبانگیر او می شوند. لذا حتی اگر یک "صفت رذیله" در قلب انسان باشد ، این خودش یک لشکر "شیطان" است در قلب او ! ️ درمان صفات رذیله را جدی بگیریم..!! زیرا آنچه بین ما و امام زمان عَجَل الله فاصله انداخته است امراض روحی و صفات رذیله ای است که عارض روح ما شده است ...!
27 شهریور 1402
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط