تماشای ویدئو ایران بزرگترین وارد کننده چادر مشکی در جهان + فیلم از کيونما

ایران، بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده پارچه چادر مشکی در دنیا است اما تولید داخلی چادر مشکی ندارد.
15 شهریور 1395
کيونما
loading...