تماشای ویدئو چگونه قوطی های پپسی مخزن آب تراکتور بسازیم ماشین های خانگی کاردستی ساده از کيونما

در ویدیوی امروز می خواهم نحوه ساخت مخزن آب تراکتور برقی را به شما نشان دهم - ! من واقعاً امیدوارم از این پروژه لذت ببرید زیرا ساختن آن واقعاً سخت بود!
11 اردیبهشت 1402
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط