تماشای ویدئو یک بیت یک نکته ۹ از کيونما

یک بیت یک نکته گفت: خود دادی به ما دل حافظا ما محصل بر کسی نگماشتیم یک رباعی از مولانا گفتم دل و دین بر سر کارت کردم هر چیز که داشتم نثارت کردم گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی آن من بودم که بیقرارت کردم رباعی ۱۲۹۳ دوبیت از امین کاشانی گفتم که دلم هست به پیش تو گرو! دل باز ده! آغاز مکن قصه‌ی نو! افشاند ،هزار دل، ز هر حلقه زلف یعنی که دلت بجوی و بَردار و برو محسن محمد
27 اسفند 1401
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط