تماشای ویدئو معلولان چشم انتظار دریافت معوقات خلف وعده‌ای دیگر سازمان برنامه بودجه از کيونما

۴۹ درصد از بودجه‌های سازمان بهزیستی در حوزه‌های اجتماعی، پیشگیری و توانبخشی، تاکنون پرداخت نشده است و جامعه معلولان در اعتراض به این شرایط و معوقات هشت ماهه تجمعات متعددی برگزار کرده‌اند.
27 اسفند 1401
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط