تماشای ویدئو لیلة الرغائب شب آرزوها خدا چی می خواهی؟ از کيونما

«ارزش هرکس به قدر آرزوی اوست!» یادمان باشد از خدا کم نخواهیم! از خدا آخرِ نعمت را بخواهیم آن دعایی که اگر مستجاب شود همه آرزوهای خوب همه آدمهای خوب برآورده می شود ... بزرگترین نعمت خدا را از خدا بخواهیم ... در شب آرزوها و هر شب ...
4 بهمن 1401
کيونما
loading...